Μια ιστοσελίδα για την ενημέρωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πιερίας

Archive for Μαΐου, 2014

Συνταξιοδοτήσεις

Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών από 1-6-2013 (χρόνος ανακοίνωσης οργανικών κενών) έως 11-5-2014.

 

Ειδικότητα Αριθμός Εκπαιδευτικών
ΠΕ 01 1
ΠΕ 02 12
ΠΕ 03 5
ΠΕ 04.01 8
ΠΕ 04.02 2
ΠΕ 04.03 1
ΠΕ 04.05 2
ΠΕ 05 3
ΠΕ 06 10
ΠΕ Ο7 1
ΠΕ 09 3
ΠΕ 11 3
ΠΕ 12.02 1
ΠΕ 14.04 2
ΠΕ 15 1
ΠΕ 16 1
ΠΕ 18.02 1
ΠΕ 18.03 1
ΠΕ 18.10 1
ΠΕ 18.36 1
ΤΕ 01 1
ΤΕ 01.03 1
ΔΕ 01.08 1
Σύνολο 63

 

Παρατήρηση:   Εκκρεμεί μία συνταξιοδότηση ειδικότητας ΤΕ 01.05

Αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών B/βάθμιας εκπαίδευσης κατά τον μήνα Απρίλιο του 2014.

 

Ειδικότητα Αριθμός Εκπαιδευτικών
ΠΕ 01 2
ΠΕ 02 7
ΠΕ03 2
ΠΕ 04.01 3
ΠΕ 05 4
ΠΕ 06 3
ΠΕ 07 1
ΠΕ 09 1
ΠΕ 11 5
ΠΕ 12.01,02,03 2
ΠΕ 13 1
ΠΕ 15 1
ΠΕ 16 1
ΤΕ 01.03 1
ΤΕ 01.05 1
Σύνολο 35

 

Παρατήρηση: Κάποιες από τις παραπάνω αιτήσεις μπορούν να ανακληθούν έως τα τέλη του Μάη.