Μια ιστοσελίδα για την ενημέρωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πιερίας

Archive for Μαΐου, 2015

ΘΕΜΑ: Αυταρχική συμπεριφορά Διευθυντών και προβλήματα στη λειτουργία των Ε.Κ. (πρώην Σ.Ε.Κ.)

Η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας με αφορμή το τελευταίο κρούσμα αυταρχικής συμπεριφοράς διευθυντή, καταδικάζει τις αυταρχικές συμπεριφορές ορισμένων Διευθυντών, που εκδηλώνονται είτε προφορικά είτε γραπτά και οι οποίες εντάσσονται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο του αυταρχικού πειθαρχικού δικαίου και του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, που δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε Διευθυντή.

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε περιπτώσεις, που οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί θέτουν ερώτημα προφορικό ή γραπτό θα πρέπει να τους απαντούν επί της ουσίας, αποφεύγοντας γενικόλογες αναφορές, που προκαλούν σύγχυση.

Δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν τους συναδέλφους από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και πολύ περισσότερο να μην τους συμπεριφέρονται αυταρχικά χρησιμοποιώντας καταχρηστικά τη θέση ευθύνης τους. Θα πρέπει να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν λέξεις ή φράσεις, που να θέτουν τους συναδέλφους σε καθεστώς απειλής σε σχέση με το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας έχοντας υπόψη της τα πιο πάνω, απαιτεί την κατάργηση του αυταρχικού δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και του πειθαρχικού δικαίου, που αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο, από όπου πηγάζουν τέτοιες συμπεριφορές προϊσταμένων προς υφιστάμενους.

Στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Πιερίας ενημερωθήκαμε επανειλημμένα, για προβλήματα, που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι των ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τις τοποθετήσεις τους στο Ε.Κ (πρώην Σ.Ε.Κ.). Σειρά παραπόνων από εκπαιδευτικούς γίνονται για το ποιος προηγείται, ποιος δικαιούται, πότε διατίθεται σε άλλο σχολείο, κ.λ.π.

Για την επίλυση των παραπάνω η Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας προτείνει στους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και του Ε.Κ να διευκολύνουν τη συλλογική αντιμετώπιση όλων των σχετικών ζητημάτων στην αρχή του σχολικού έτους, από τους ίδιους τους συναδέλφους. Να ενθαρρύνουν την όλη διαδικασία ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της αλληλοκατανόησης, της συναδελφικότητας, της διαφάνειας και της ισοτιμίας. Κατά τη γνώμη μας το κύριο αποτέλεσμα μιας τέτοιας διαδικασίας θα είναι η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων, που αποτελεί τη βάση της επιτυχούς κατάληξης κατά την εφαρμογή τους.

Αν παρόλα αυτά οι συνάδελφοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν τις τελικές αποφάσεις (μετά τις προηγηθείσες διαβουλεύσεις) να λαμβάνουν τα εντεταλμένα από το νόμο διοικητικά όργανα.

Καλούμε τα εμπλεκόμενα μέρη να υιοθετήσουν την παρακάτω διαδικασία η οποία είναι σύμφωνη με το Γ2/6098/2001:

Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες των εγγραφών τις Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στις προβλεπόμενες από την νομοθεσία ημερομηνίες. Να μην δίνουν παράταση, ώστε να αποφεύγονται οι γνωστές σε όλους παρενέργειες. Οι μετεγγραφές των μαθητών και οι αλλαγές ειδικοτήτων να γίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους άμεσα. Να αποφεύγονται μετεγγραφές στο μέσο της σχολικής χρονιάς, που ούτως ή άλλως δεν προβλέπονται, πολλώ δε μάλλον όταν αφορούν αλλαγή ειδικότητας.

Ο διευθυντής του Ε.Κ., στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πριν την έναρξη των μαθημάτων, πρέπει να καλεί τους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. για να ενημερωθεί για τον αριθμό των μαθητών, τμημάτων, ειδικοτήτων, κ.λ.π. Στη συνέχεια ζητά τις εισηγήσεις των τομεαρχών για τους υπευθύνους εργαστηρίου από το ήδη υπάρχον εκπ/κό προσωπικό των οργανικά υπηρετούντων στα ΕΠΑ.Λ.

Ο διευθυντής του Ε.Κ. μετά από τις παραπάνω διαδικασίες, θα πρέπει να συντάσσει έγγραφη πρόταση προς το ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κοινοποίηση στα ΕΠΑ.Λ., όπου θα εισηγείται για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που απαιτείται και πρέπει να διατεθεί στο Ε.Κ από τα ΕΠΑ.Λ. (πίνακας με ώρες ανά ειδικότητα, όχι ονομαστικά).

Οι διευθυντές των ΕΠΑ.Λ., αφού λάβουν την κοινοποίηση του εγγράφου του διευθυντή του Ε.Κ., και σε συνεννόηση με τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ, θα ενημερώνουν εγγράφως το Ε.Κ. για το εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα διαθέσουν (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο), τα τμήματα και τον αριθμό των μαθητών.

Ο διευθυντής του Ε.Κ. στη συνέχεια θα προτείνει ονομαστικό πίνακα με το εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα διατεθεί, με χαρακτηρισμό ολικής ή μερικής διάθεσης για τους υπεύθυνους εργαστηρίων. Τέλος το ΠΥΣΔΕ αποφασίζει τη διάθεση του προσωπικού στο Ε.Κ.

Έτσι, δημιουργείται ο σύλλογος διδασκόντων του Ε.Κ. με τα καθήκοντα:

α) Προτείνει στο διευθυντή του Ε.Κ. τον αριθμό, το είδος και τους χώρους των εργαστηρίων κατεύθυνσης, που θα λειτουργήσουν,

β) Προτείνει στο διευθυντή του ΕΚ, την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό, που έχει διατεθεί στο Ε.Κ. και με προτεραιότητα σε τμήματα μαθητών των σχολικών μονάδων από τις οποίες προέρχονται, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εκπαιδευτικός να μπορεί να διδάξει σε τμήματα μαθητών άλλων ΕΠΑ.Λ. απ’ αυτό, που ανήκει οργανικά, τα οποία συνεργάζονται με το Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση προηγούνται οι εκπαιδευτικοί ανήκοντες οργανικά στα ΕΠΑ.Λ. από αυτούς, που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων του ΕΚ για την ανάθεση μαθημάτων.

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε Πιερίας διατίθεται να συνδράμει, αν του ζητηθεί, πάντοτε στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων διοίκησης – συνδικαλισμού.

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας

9o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Θέμα: σχετικά με τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

τα θέματα, που εξετάστηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΥΣΔΕ, είναι τα εξής:

15-05-2015

 • Μία (1) αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού. Εγκρίθηκε.
 • Μία (1) αίτηση για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού. Εγκρίθηκε.
 • Τρεις (3) αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Εγκρίθηκαν.
 • Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού από το 2ο ΕΠΑΛ στο ΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου.
 • Δύο (2) τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών λόγω αναρρωτικών αδειών.
 • Ανάκληση τοποθέτησης για συμπλήρωση ωραρίου ενός εκπαιδευτικού.
 • Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου ενός εκπαιδευτικού.

22-05-2015

 • Δύο (2) αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού. Εγκρίθηκε η μία, ενώ απορρίφθηκε η άλλη, λόγω έλλειψης του τίτλου του μεταπτυχιακού.
 • Δύο (2) αιτήσεις για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου. Εγκρίθηκαν.
 • Οργανικά κενά του ΤΕΕ Ε.Α. :

1 ΠΕ 06.50

1 ΠΕ 04.01.50  

1 ΠΕ 14.50

 • Οργανικά κενά του ΕΕΕΕΚ :

1 ΠΕ 71

1 ΠΕ 08.50

1 ΠΕ 14.50

1 ΠΕ 16.50

1 ΠΕ 19-20.50

 

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6940044993

τηλ. 6930478469

Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Διευθυντών Εκπαίδευσης

Ο νέος τρόπος επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης δημιουργεί στρεβλώσεις. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε ότι έχει και θετικά στοιχεία, με πιο σημαντικό απ’ όλα ότι, για πρώτη φορά ο σύλλογος διδασκόντων έχει λόγο στην επιλογή του Διευθυντή.

Σίγουρα ο κλάδος των εκπαιδευτικών δεν στερείται ικανών και άξιων στελεχών, που μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία το διοικητικό έργο.

Αρκετοί συνάδελφοι, που σκόπευαν να είναι υποψήφιοι για Διευθυντές, προβληματίζονται από το νέο πλαίσιο επιλογής των στελεχών, ενώ άλλοι, που στερούνται τυπικών προσόντων, το βλέπουν ως μία μοναδική ευκαιρία. Σ’ αυτούς, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους, ένα πράγμα θέλω να πω:

Τολμήστε! Χρειαζόμαστε όσο γίνεται περισσότερους υποψήφιους, ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε τους καλύτερους. Μην αφήνετε κανένα να σας αποτρέψει, από το να είστε υποψήφιοι ούτε να σας επιβάλλει ποια σχολεία να διαλέξετε. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρείται «ανήθικη» η συνυποψηφιότητα με φίλους ή προκατόχους διευθυντικών θέσεων, αφού η αξιοκρατία οφείλει επιτέλους να προέχει στη διοίκηση των σχολείων μας .

Και σε όλους τους υπόλοιπους, που θα αποτελέσουν το εκλεκτορικό σώμα, θα πω το εξής:

Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο χέρι σας είναι να αποδείξετε ότι, η πολιτεία κάνει καλά, που εμπιστεύεται την κρίση σας. Αγνοείστε τις πιέσεις και τα κομματικά τερτίπια. Αφήστε στην άκρη τους συναισθηματισμούς και ψηφίστε με αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα αυτόν, με τον οποίο θα συνεργαστείτε τα επόμενα 2 χρόνια.

Υπάρχουν νυν Διευθυντές, που έχουν αποδείξει ότι, είναι άξιοι και ικανοί. Επιβραβεύστε τους. Όσους πάλι τους θεωρείτε ανεπαρκείς, καταψηφίστε τους.

Αν ωστόσο μετά τη νέα διαδικασία της εκλογής προκύψουν, ως επί το πλείστον, οι ίδιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων και Διευθυντές Εκπαίδευσης, χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές και ανάδειξη νέων Διευθυντικών στελεχών, θα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι, η προηγούμενη διαδικασία (με τη συνέντευξη) ήταν τελικά ορθή και ότι η συμμετοχή του συλλόγου, δεν είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Πάντως, όταν για μία θέση υπάρχουν περισσότεροι από ένας υποψήφιοι, είναι λογικό να υπάρξουν αντιπαραθέσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτές θα πρέπει να τερματιστούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκλογής των νέων Διευθυντών. Θα πρέπει την επόμενη μέρα να επικρατήσει στα σχολεία κλίμα ηρεμίας, ώστε οι εκπαιδευτικοί σε πνεύμα συνεργασίας με τους νέους Διευθυντές, να μπορέσουν να επιτελέσουν το λειτούργημά τους.

 Γιώργος Βαρδακώστας

Πρόεδρος Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων Δήμου Κατερίνης

Εκλογές αντιπροσώπων για το 17ο συνέδριο της ΟΛΜΕ

Είμαστε η Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών,

μια ομάδα ανεξάρτητων εκπαιδευτικών

μια ομάδα ελεύθερων ανθρώπων,

Είμαστε καθηγητές, που υπηρετούμε στην Πιερία, χωρίς συνδικαλιστικό παρελθόν. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια όταν, μια μικρή ομάδα 5 συναδέλφων, κουρασμένοι και αηδιασμένοι από τα όσα συμβαίνουν στον κλάδο μας, αποφασίσαμε να αντιδράσουμε και να καταθέσουμε τη δική μας διαφορετική πρόταση.

Τότε αρκετοί ήταν αυτοί, που αρχικά μας ειρωνεύτηκαν και μας κορόιδεψαν και στη συνέχεια μας κατηγόρησαν και μας συκοφάντησαν, όταν είδαν ότι, η προσπάθεια αυτή έβρισκε απήχηση σε μεγάλη μερίδα συναδέλφων μας. Δεχτήκαμε έναν πρωτοφανή πόλεμο από τις κομματικές συνδικαλιστικές παρατάξεις, ο οποίος μάλιστα συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Στις εκλογές του ΠΥΣΔΕ 2012 οι συνάδελφοι, μας τίμησαν με την ψήφο τους αναδεικνύοντας την Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών, προς γενική έκπληξη όλων, 1η δύναμη με ποσοστό 25%. Στις εκλογές για την ΕΛΜΕ Πιερίας, που ακολούθησαν, καταλάβαμε την 3η θέση με ποσοστό 19%.

Η ψήφος αυτή, ψήφος διαμαρτυρίας, αγανάκτησης και θυμού στην αρχή, μετατράπηκε μετά από 2 χρόνια σε ψήφο επιδοκιμασίας. Οι συνάδελφοί μας, εκτίμησαν την παρουσία μας τόσο στο ΠΥΣΔΕ, όσο και στην ΕΛΜΕ και έτσι στις εκλογές του ΠΥΣΔΕ 2014 το ποσοστό μας ανέβηκε στο 40%. Στις εκλογές για την ΕΛΜΕ Πιερίας το Δεκέμβριο του 2014 η Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών αναδείχτηκε 1η δύναμη με ποσοστό 34%.

Προσπαθήσαμε σκληρά, χωρίς ποτέ να επιδιώξουμε προσωπικό όφελος. Πολλά ήταν αυτά, που δεν ξέραμε. Λάθη κάναμε και θα κάνουμε και στο μέλλον. Μαθαίνουμε όμως από τα λάθη μας και συνεχίζουμε. Σε τοπικό επίπεδο, κάποια πράγματα καταφέραμε και τα αλλάξαμε, πολύ περισσότερα θα πρέπει όμως να αλλάξουν στο μέλλον.

Η Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών είναι το μοναδικό πραγματικά ανεξάρτητο και ακομμάτιστο ψηφοδέλτιο στην Πιερία. Απαλλαγμένοι από κομματικές εξαρτήσεις και αγκυλώσεις, δεν υπακούμε σε κανένα. Δεν δεχόμαστε στήριξη αλλά ούτε και καθοδήγηση από κανένα κομματικό μηχανισμό. Διαμορφώνουμε μόνοι μας τις θέσεις μας, μέσα από έναν ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο, που έχουμε ξεκινήσει με όλους τους συναδέλφους. Οι απόψεις μας δεν αλλάζουν ανάλογα με το ποιος κυβερνά, ούτε και παραμένουν αμετάβλητες από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι σήμερα!

Τίποτα όμως δεν πρόκειται στ’ αλήθεια να αλλάξει, για τον κλάδο, αν δεν υπάρξουν ανεξάρτητες φωνές μέσα στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. Γι’ αυτό μαζί με άλλες ανεξάρτητες, ακομμάτιστες παρατάξεις από όλη την Ελλάδα δημιουργήσαμε τις Ανεξάρτητες Ενωτικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό να διεκδικήσουμε την αντιπροσώπευσή μας στο νέο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., που θα προκύψει από το 17ο Συνέδριο.

Σε όσες Ε.Λ.Μ.Ε. δεν υπάρχουν ανεξάρτητα, ακομμάτιστα ψηφοδέλτια, προτρέπουμε τους συναδέλφους μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες, τις οποίες δεσμευόμαστε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Συνάδελφοι, όσοι από εσάς πιστεύετε ότι, οι εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. πρέπει να είναι να είναι κομματικοί εκπρόσωποι και να παίζουν στην πλάτη μας τα μικροκομματικά τους παιχνίδια, έχετε πολλές επιλογές εκτός από το δικό μας ψηφοδέλτιο.

Αν όμως πιστεύετε, όπως και εμείς, σε έναν ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό χωρίς κόμματα, τότε δυστυχώς δεν έχετε άλλη επιλογή. Στηρίξτε το ψηφοδέλτιο της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών στην Πιερία και τα ψηφοδέλτια των Ανεξάρτητων Ενωτικών Κινήσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Δεν είμαστε πολιτικοί, ούτε επαγγελματίες συνδικαλιστές. Είμαστε μάχιμοι εκπαιδευτικοί, που πονάμε για τον κλάδο. Θέλουμε να αφυπνίσουμε τους υγιώς σκεπτόμενους συναδέλφους, να αναδείξουμε τα προβλήματα, να προτείνουμε λύσεις.

Συνάδελφοι, σ’ αυτές τις εκλογές, μπορείτε να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα. Η φωνή σας, δυνατή, να φτάσει μέχρι την Αθήνα. Στηρίξτε συναδέλφους με ήθος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια και όχι κομματικούς εγκάθετους, που θεωρούν ότι ο συνδικαλιστικός χώρος τους ανήκει δικαιωματικά.

Ως Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών είμαστε περήφανοι, που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε ένα ψηφοδέλτιο από πραγματικά αξιόλογους συναδέλφους, πραγματικούς μάχιμους εκπαιδευτικούς, που όλα τα χρόνια βρίσκονται μέσα τις τάξεις και όχι κρυμμένοι στις διευθύνσεις και τα βουλευτικά γραφεία.

 Αϊναλής Παντελής

Αράπη Άννα

Βαρδακώστας Γιώργος

Ζιάρας Κωνσταντίνος

Ζιώγα Όλγα

Καρατζίδου Παναγιώτα

Κολόμβας Ιωάννης

Μαθιουδάκης Ευάγγελος

Μανώλης Ιωάννης

Μπουλούμης Δημήτρης

Τιόκας Τριαντάφυλλος

ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εικόνα

Ε.Λ.Μ.Ε. Πιερίας – Εκλογές αντιπροσώπων για το 17ο συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ 2015 - Αφίσα1

8ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αιτήσεις συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών B/βάθμιας εκπαίδευσης

τον μήνα Απρίλιο του 2015.

Ειδικότητα

Αριθμός

Εκπαιδευτικών

ΠΕ 01

2

ΠΕ 02

9

ΠΕ03

5

ΠΕ 04.01

4

ΠΕ 04.02

1

ΠΕ 04.05

2

ΠΕ 05

3

ΠΕ 06

1

ΠΕ 11

4

ΠΕ 12.04

1

ΠΕ 13

1

ΠΕ 14.04

1

ΠΕ 14.05

1

ΤΕ 01.03

1

ΤΕ 01.04

1

Σύνολο:

37

εκ των οποίων οι 7 αφορούν Δ/ντές σχολ. μονάδων.                  

Παρατηρήσεις:

Α) Κάποιες από τις παραπάνω αιτήσεις μπορούν να ανακληθούν έως τα τέλη Μαΐου.        

Β) Επίσης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-15 υλοποιήθηκαν οι εξής συνταξιοδοτήσεις:  

                                                         ΠΕ 01                1 εκπαιδευτ.

                                                         ΠΕ 04.01          1       »

                                                         ΠΕ 11                1       »

Σημείωση:

Η συνταξιοδότηση κάποιου εκπαιδευτικού δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και δημιουργία οργανικού κενού στο αντίστοιχο σχολείο, διότι εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των ωρών της αντίστοιχης ειδικότητας.

7ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σχετικά με τα ερωτήματα που είχαν υποβάλλει στις 21-01-2015, για να συζητηθούν από το συμβούλιο και αφορούσαν στα εξής:

α) Τρόπος και χρόνος υπογραφής των πρακτικών του Συμβουλίου.

β) Τρόπος και χρόνος ενημέρωσης των μελών του Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

γ) Παρουσίες – απουσίες των μελών του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων

δ)Τρόπος ελέγχου των στοιχείων των σχολείων, που αφορούν στους πίνακες κενών και πλεονασμάτων

ε) Ανάρτηση δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση, καθώς και των μορίων τους, στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ

στ) Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ, πίνακα με τις οριστικές και προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών, μετά το πέρας αυτών

ζ) Μοριοδότηση ατόμων που υπηρετούν στη ΔΙΔΕ.

Αποφάσεις του συμβουλίου στα παραπάνω ερωτήματα:

α) Όταν προεδρεύει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης υπογράφουν οι αιρετοί κάθε σελίδα των πρακτικών, ενώ όταν προεδρεύει ο αναπληρωτής Δ/ντής δεν υπογράφουν τα συγκεκριμένα πρακτικά, αλλά παίρνουν φωτοαντίγραφα των πρόχειρων υπογεγραμμένων πρακτικών. Επίσης αφού υπογραφούν από τον προεδρεύοντα και την γραμματέα τα καθαρογραμμένα πρακτικά, θα τους χορηγούνται αντίγραφα. Στα πρακτικά που δεν φέρουν τις υπογραφές των αιρετών καταγράφεται από αυτούς ότι διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για τις συγκεκριμένες αποφάσεις.

β) Γίνεται ενημέρωση των μελών του συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email, τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

γ) Καταγράφονται οι απουσίες των μελών του συμβουλίου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων.

δ) Οι πίνακες που αποστέλλουν οι Δ/ντές των σχολείων στο ΠΥΣΔΕ και αφορούν τα κενά και πλεονάσματα σε εκπαιδευτικό προσωπικό, θα αποστέλλονται και στα προσωπικά emails των δύο αιρετών. Επίσης θα ζητηθεί από τους Δ/ντές των σχολείων να γίνεται ανάρτηση των παραπάνω πινάκων και στην ιστοσελίδα του σχολείου τους, καθώς επίσης και στους πίνακες ανακοινώσεων.

ε) Η Δ/νση Δ/θμιας εκπαίδευσης υπέβαλλε ερώτημα προς το Γ΄ τμήμα προσωπικού του ΥΠΟΠΑΙΘ, για το αν επιτρέπεται η ανάρτηση των δηλώσεων προτίμησης των εκπαιδευτικών στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι πως δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δημοσιοποίηση των επιλογών που αφορούν τις σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί. Κατόπιν ζητήθηκε από τους αιρετούς να υποβληθεί το ίδιο ερώτημα προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά ο Δ/ντής Εκπαίδευσης αρνήθηκε, επικαλούμενος το γεγονός ότι η προϊσταμένη του αρχή είναι το ΥΠΟΠΑΙΘ.

στ) Θα γίνεται ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, ενός πίνακα με τις οριστικές και προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών, μετά το πέρας αυτών.

ζ) Ζητήσαμε, μαζί με τον αιρετό Ντελή Μιχάλη, να γίνει επίσημη ενημέρωση του συμβουλίου, για τον τρόπο μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν σε σχολεία και υπηρετούν στη ΔΙΔΕ. Ο προεδρεύων του συμβουλίου κ. Τσαλός Ν. αρνήθηκε να καλέσει την αρμόδια υπάλληλο προς ενημέρωση του συμβουλίου και μας παρέπεμψε σε αυτήν για προσωπική μας ενημέρωση.

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Οι παραπάνω απαντήσεις καθυστέρησαν να ανακοινωθούν, διότι τα παραπάνω θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων.
 • Σε όποια από τα παραπάνω ερωτήματα δε δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο της ΕΛΜΕ κ. Νατσιό Γ. να δώσουμε διευκρινήσεις, ώστε στο μέλλον να επιτευχθεί πιο ομαλή και διαφανής λειτουργία του συμβουλίου, πάντα βέβαια μέσα σε νόμιμα πλαίσια.

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6940044993

τηλ. 6930478469

 

Πρόταση της Κίνησης Ελεύθερων Εκπαιδευτικών για τις Λυκειακές επιτροπές

Φίλοι και φίλες

Εμείς οι Ελεύθεροι Εκπαιδευτικοί της Πιερίας δε δεχόμαστε εντολές από κανέναν. Διαμορφώνουμε μόνοι μας τις θέσεις μας και δίνουμε λόγο μόνο στους συναδέλφους μας εκπαιδευτικούς, τους οποίους εκπροσωπούμε στα συνδικαλιστικά όργανα και τα υπηρεσιακά συμβούλια.

Απαλλαγμένοι από ιδεολογικές θολούρες και κομματικές αγκυλώσεις, δε φοβόμαστε να λέμε πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Επειδή αρκετοί φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν από την τοποθέτησή μας για τις λυκειακές επιτροπές, καταθέτουμε σήμερα την πρότασή μας για τη συγκρότηση αυτών των επιτροπών στο μέλλον.

Δικαίωμα για τη συμμετοχή στις λυκειακές επιτροπές θα πρέπει να έχουν μόνο όσοι εργάζονται σε σχολικές μονάδες (Λύκεια, Γυμνάσια, ΕΠΑΛ) είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως διοικητικοί. Από τους ενδιαφερόμενους θα επιλέγονται κάθε χρόνο με κλήρωση αυτοί, που θα στελεχώνουν τις συγκεκριμένες επιτροπές. Όσοι επιλέγονται, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα και σε όλους τους υπόλοιπους, να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή, με τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις επιτροπές διοικητικοί, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις ή οπουδήποτε αλλού εκτός από σχολικές μονάδες. Αντίθετα θα μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν στις επιτηρήσεις και μάλιστα χωρίς όριο επιτηρήσεων.

 Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών

Θέμα: Λυκειακές επιτροπές – Στο ίδιο έργο θεατές

kee_logo

Φίλοι και φίλες

Θα περίμενε κανείς, ιδιαίτερα την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, να αλλάξει επιτέλους ο τρόπος με τον οποίο ορίζονται οι λυκειακές επιτροπές, πολύ περισσότερο μετά από τη σχετική οδηγία του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Για άλλη μια χρονιά όμως, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Διοικητικοί υπάλληλοι, που υπηρετούν στη Διεύθυνση, συνάδελφοι αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διάφοροι «ημέτεροι» και «κολλητοί», ακόμα και «συνάδελφοι» από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (!) είναι τα βασικά συστατικά μιας «καλής» λυκειακής επιτροπής.

Δικαιολογημένη η αγανάκτηση και δίκαιες οι διαμαρτυρίες των συναδέλφων στα σχολεία, που βλέπουν ότι, για άλλη μια φορά, παραμερίζονται προς όφελος των ίδιων πάντα «συναδέλφων» τους. Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να προσεγγίσουν τους επαγγελματίες συνδικαλιστές, προκειμένου να μπορέσουν και αυτοί, να καρπωθούν τα ψίχουλα της αμοιβής από τη συμμετοχή στις επιτροπές.

Θεωρούμε ότι, πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η αθλιότητα. Υπάρχουν πολλοί ικανοί συνάδελφοι στα σχολεία μας, που μπορούν να στελεχώσουν τις επιτροπές αυτές και οι οποίοι θα πρέπει να εναλλάσσονται με δίκαιο τρόπο, ώστε σταδιακά να δοθεί η δυνατότητα σε όλους, να εμπλακούν στη διαδικασία αυτή, με τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Προτρέπουμε όσους συναδέλφους συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια στις λυκειακές επιτροπές, να ζητήσουν την εξαίρεσή τους.

Ζητάμε να εφαρμοστεί η οδηγία του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να ανανεωθεί η σύσταση των επιτροπών αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια.

 Κίνηση Ελεύθερων Εκπαιδευτικών