Μια ιστοσελίδα για την ενημέρωση και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πιερίας

ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. Στις 21-01-2015 με την με αρ. πρωτ. 540 αίτησή μου ζήτησα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ για το έτος 2014. (Έγινε δεκτό το αίτημά μου, με απάντηση του Δ/ντή να τα φωτοτυπήσω με δικά μου έξοδα, όπως και έπραξα).
 2. Στις 04-01-2015 με την με αρ. πρωτ. 541 αίτησή μου, έφερα προς συζήτηση στο ΠΥΣΔΕ επτά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τη λειτουργία του συμβουλίου. (Στην πλειοψηφία τους έγιναν δεκτά).

 1. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2055 αίτησή μου, ζήτησα να μου χορηγηθούν οι αποφάσεις των εκπρόθεσμων μετεγγραφών δύο μαθητών στο εσπερινό ΕΠΑΛ, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια στοιχεία που απέστειλε η σχολική μονάδα και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση απόφασης του συμβουλίου που αφορούσε τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού. (Μου χορηγήθηκε η απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι, εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές σύμφωνα με το ΠΔ. 104/79).
 2. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2053 αίτησή μου, ζήτησα να επανεξεταστεί από το συμβούλιο το θέμα της ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικού στην Α/βάθμια Εκπαίδευση (Συζητήθηκε).
 3. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2056 αίτησή μου, ζήτησα να μου χορηγηθεί απόφαση της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ανάκληση εκπαιδευτικού, που διατέθηκε σ’ αυτή (δεν υπήρχε τέτοια απόφαση).
 4. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2054 αίτησή μου, ζήτησα από τη Δ/νση να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, που επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως ειδική κατηγορία (Ικανοποιήθηκε το αίτημα).
 5. Στις 26-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2096 αίτησή μου, ζήτησα να υποβληθεί από το συμβούλιο ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, για το εάν επιτρέπεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, των δηλώσεων προτίμησης σχολείων για οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών. (Η απάντηση του Υπουργείου ανέφερε ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, όχι όμως ότι απαγορεύεται).
 6. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3523 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της ανάκλησης απόφασης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού (Συζητήθηκε).
 7. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3524 αίτησή μου, ζήτησα να γίνει ανάκληση της τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα ενώ υπηρετούσε στη Δ/νση. (Απορρίφθηκε 4:1 μειοψηφούντος εμού του ιδίου).
 8. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3525 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της μετακίνησης εκπαιδευτικού κατά την οποία δεν είχαν ενημερωθεί οι αιρετοί (Συζητήθηκε και απαντήθηκε ότι έγινε με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης).
 9. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3526 αίτησή μου, ζήτησα να υποβληθεί ερώτημα προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, των δηλώσεων προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών. (Το συμβούλιο αρνήθηκε διότι είχε υποβληθεί προς το Υπουργείο Παιδείας).
 10. Στις 22-04-2015 με την με αρ. πρωτ. 4615 αίτηση και των δύο αιρετών ζητήθηκε να συζητηθούν δύο θέματα: α) υποβολή ερωτήματος προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για δηλώσεις προτίμησης σχολείων (το συμβούλιο αρνήθηκε) και β) μετακίνηση εκπαιδευτικού λόγω εκπρόθεσμων μετεγγραφών (Απάντηση: πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979).
 11. Στις 03-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 6427 αίτησή μου, ζήτησα να γίνει διόρθωση της 6ης πράξης του συμβουλίου (υλοποιήθηκε η διόρθωση).
 12. Στις 24-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7541 αίτησή μου, ζήτησα να εξεταστεί το θέμα των ομάδων σχολείων. (Το συμβούλιο αρνήθηκε κατά πλειοψηφία και παρέπεμψε το θέμα για την αρχή της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το ΠΔ 100/97).
 13. Στις 25-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7580 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα να μου χορηγηθούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πινάκων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες για κενά και πλεονάσματα (Ικανοποιήθηκε το αίτημα).
 14. Στις 30-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7861 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα αφού γίνει έλεγχος να μου χορηγηθεί βεβαίωση για την ακρίβεια των στοιχείων που απέστειλε προς το ΠΥΣΔΕ το ΓΕΛ Λιτοχώρου και αφορούσαν τα κενά της σχολικής μονάδας, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια στοιχεία που απέστειλε το ΓΕΛ (Μου κοινοποιήθηκε η απάντηση του Δ/ντή του ΓΕΛ η οποία ήταν ανεπαρκής και γι’ αυτό καταψήφισα το οργανικό κενό ειδικότητας ΠΕ09 που δόθηκε σ’ αυτό).
 15. Στις 30-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7862 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα αφού γίνει έλεγχος να μου χορηγηθεί βεβαίωση για τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκαν στο τμήμα ψυκτικών της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ, ώστε να αποσαφηνιστούν τα στοιχεία που απέστειλε το 1ο ΕΠΑΛ (Μου κοινοποιήθηκε η απάντηση του Δ/ντή του ΕΠΑΛ, η οποία ήταν ανεπαρκής).
 16. Στις 15-07-2015 με την με αρ. πρωτ. 8618 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, υπέβαλα δύο αιτήματα: α) να αναρτηθούν οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, όπως προβλέπει ο νόμος και στις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων Δ/ντων σχολικών μονάδων β) να μου επιτρέψει να μονογράψω και να φωτοτυπήσω τις δηλώσεις προτίμησης, ώστε να διασφαλίσω τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων (Ικανοποιήθηκαν και τα δύο αιτήματα).
 17. Στις 23-07-2015 με την με αρ. πρωτ. 8787 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα του οργανικού κενού ειδικότητας ΠΕ17.04 στο εσπερινό ΕΠΑΛ (Διαγράφηκε ομόφωνα το οργανικό κενό από το συμβούλιο, διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες εγγραφές μαθητών στο συγκεκριμένο τμήμα.
 18. Στις 03-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 8923 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα των λειτουργικών κενών, διότι δεν κλήθηκαν οι συνάδελφοι από την υπηρεσία να υποβάλλουν δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα λειτουργικά κενά όπως προβλέπεται από το ΠΔ 50/96 και 100/97 (Αποφασίστηκε ότι θα γίνουν δεκτές τροποποιήσεις των αρχικών δηλώσεων των εκπαιδευτικών μετά την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών).
 19. Στις 07-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 9020 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα των οργανικών κενών ειδικότητας ΠΕ10 στο ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς, λόγω σχετικής ένστασης από εκπαιδευτικό. (Ορθώς δεν δόθηκε, διότι το κενό ήταν κάτω των 12 ωρών).
 20. Στις 27-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 9274 αίτησή μου, ζήτησα για δεύτερη φορά να συζητηθεί το θέμα των ομάδων σχολείων, αφού μετά την αίτησή μου στις 24-06-2015 για το ίδιο θέμα, το συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Έως σήμερα 25-11-2015 δεν έχει συζητηθεί).
 21. Στις 03-09-2015 με την με αρ. πρωτ. 9448 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της υπεραριθμίας και της ρύθμισής της στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04, διότι δεν εφαρμόσαμε τον Ν. 4186/13 (το πρόβλημα αναδείχθηκε κατόπιν ένστασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04). (Διορθώθηκε η διαδικασία).
 22. Στις 08-09-2015 ζήτησα από το συμβούλιο να χαρακτηρίσουμε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι δεν είναι κατ΄ ανάγκη όλοι οι οργανικά υπεράριθμοι), αφού την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε εκπαιδευτικούς που πήραν οργανική θέση το καλοκαίρι και αρχές Σεπτεμβρίου δεν είχαν ωράριο (λειτουργικά υπεράριθμοι). Στο συγκεκριμένο συμβούλιο μειοψήφισα 4:1 διότι ζήτησα να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν πλεόνασμα τουλάχιστον 14 ώρες και όχι 12, αφού μπορούν να συνυπολογιστούν και οι ώρες των project.
 23. Στις 18-09-2015 με την με αρ. πρωτ. 10112 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθούν 3 θέματα:

α) επανεξέταση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Μουσικό σχολείο (έγινε μια ανάκληση απόσπασης),

β) ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στο Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς χωρίς απόφαση του ΠΥΣΔΕ (διορθώθηκε η ανακοίνωση),

γ) αίτημα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού στο ΕΕΕΕΚ (ικανοποιήθηκε).

 1. Στις 12-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 11201 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα να γίνει έλεγχος για τον αριθμό των μαθητών που γράφτηκαν στο τμήμα ψυκτικών της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ, διότι υπήρχε ένσταση εκπαιδευτικού που σχετίζονταν με αυτόν (Υλοποιήθηκε σχετικός έλεγχος).
 2. Στις 19-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 11586 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της καλύτερης διαχείρισης του προσωπικού που πλεονάζει, ώστε να διατεθεί για γραμματειακή υποστήριξη στις σχολικές μονάδες. (Έγινε η απαραίτητη προεργασία, αλλά το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω της αναστολής της λειτουργίας του συμβουλίου, εξ αιτίας της ανασυγκρότησής του.
 3. Στις 27-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 12060 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της ένστασης εκπαιδευτικού, διότι σε προηγούμενα συμβούλια δεν ολοκληρώθηκε (Δυστυχώς ακόμη δεν ολοκληρώθηκε).
 4. Στις 18-11-2015 με την με αρ. πρωτ. 13130 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ ζήτησα να προγραμματιστεί συνάντηση των στελεχών διοίκησης των ΕΠΑΛ και ΕΚ με τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ και το ΔΣ της ΕΛΜΕ, που θα έχει ως στόχο την καλύτερη συνεργασία όλων και την ασφαλέστερη εξαγωγή των λειτουργικών κενών (Ο Δ/ντης με διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθεί άμεσα).

 

Αγαπητοί συνάδελφοι τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν το έργο μας στο ΠΥΣΔΕ από 01-01-2015 έως σήμερα και όσα έχουν υλοποιηθεί κατόπιν γραπτών αιτημάτων μας.

 

Παρατηρήσεις:

 1. Μετά τις 06-11-15 δεν συνεδριάζει το συμβούλιο λόγω ανασυγκρότησης, οπότε αποφάσεις αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ παίρνονται προσωρινά από το Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Οι διαθέσεις εξ ολοκλήρου ή για συμπλήρωση ωραρίου στα ΔΙΕΚ έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας και όχι από το ΠΥΣΔΕ.

 

Με εκτίμηση

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος

αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ

του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6940044993

τηλ. 6930478469

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: